Trainingen

Autar Consultancy ontwikkelt en verzorgt trainingen. Het bureau werkt vraaggericht. Na een uitvoerig intakegesprek wordt een trainingsschema opgesteld dat toegesneden is op de vragen van de opdrachtgever.

Het bureau verzorgt trainingen op de volgende gebieden:

  • Diversiteit
  • Sociale competentie
  • Schrijfvaardigheid
  • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
  • Presenteren
  • Good governance/Code goed bestuur
  • WRM bijscholing aan rijschoolhouders (theorie en praktijk)