Onderzoek

Naast trainingen verricht Autar Consultancy onderzoek, in opdracht van overheden, instellingen en organisaties. De onderzoekers van het bureau komen in samenspraak met de opdrachtgever tot een scherpe formulering van de onderzoeksvraag. Op basis hiervan maakt het bureau een onderzoeksvoorstel, dat opnieuw met de opdrachtgever wordt besproken. Voorop staat het verzamelen van strategische en concreet bruikbare informatie, waarbij de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de onderzoeksgegevens voorop staan. Bij het onderzoek gebruikt de onderzoeker niet alleen kwantitatieve, maar vooral ook kwalitatieve onderzoekstechnieken.

Het bureau heeft ervaring met onder meer beleidsgericht onderzoek, evaluatieonderzoek, trendstudies en monitoring, behoeftepeilingen, panelstudies en quick-scans.