Lopende Projecten

  • Het bureau geeft scriptiebegeleiding aan HBO- en WO-studenten. De focus ligt op methodologische en taalkundige aspecten.
  • Doet tevredenheidspeilingen op basisscholen.
  • Verzorgt WRM-trainingen aan rijschoolhouders.
  • Geeft advies over crisisbeheersing aan besturen van onderwijsinstellingen.
  • Stelt publicaties samen voor organisaties.
  • Adviseert scholen over Medezeggenschapsraad.